Công ty nhiệt điện Đông Triều – TKV: Công văn mời báo giá

Gói cung cấp: dịch vụ sửa chữa, cài đặt cấu hình của Hệ thống SCADA

Số văn bản: 1973/NĐĐT-KHVT ngày 10/7/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây