Công ty Nhiệt Điện Cao Ngạn – TKV: Thư mời khảo sát báo giá

Nội dung: dịch vụ Sửa chữa cân băng tải mua bán than (C8)

Số 1002/TM-CNPC ngày 10/7/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây