Công ty nhiệt điện Đông Triều – TKV: Công văn mời báo giá

Đơn hàng: Cung cấp vật tư phục vụ sửa chữa, bảo dưỡng tiểu tu tổ máy

Số CV: 1887/NĐĐT-KHVT ngày 03/7/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây