Công ty nhiệt điện Đông Triều – TKV: Công văn mời báo giá 

Đơn hàng: Cung cấp vật tư thiết bị và dịch vụ bổ sung, thử nghiệm chức năng AGC của Hệ thống SCADA

Số VB: 1884/NĐĐT-KHVT ngày 03/7/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây