Công ty nhiệt điện Đông Triều – TKV: Thư mời báo giá

Nội dung: Mời báo giá thuê chuyên gia sửa chữa, hiệu chỉnh máy nghiền than

Số VB: 1883/NĐĐT-KHVT ngày 03/7/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây