Công ty nhiệt điện Đông Triều – TKV: Công văn mời báo giá

Đơn hàng: Mua sắm văn phòng phẩm năm 2024

Số văn bản: 1881/NĐĐT-KHVT ngày 03/7/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây