Công ty Nhiệt điện Na Dương – TKV: Mời khảo sát và báo giá thiết bị

Tên đơn hàng: Van quay thải xỉ cho Hệ thống thải tro xỉ silo 1500m3

Số văn bản đăng tải: 1336/NĐND-KHĐTVT ngày 02/7/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây