Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn – TKV: Thư mời báo giá

Nội dung: Cung cấp vật tư lắp dựng tôn bao quanh mặt bên kho than

Theo thư mời số 1000/TM-CNPC ngày 10 tháng 7 năm 2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây