Công ty nhiệt điện Đông Triều – TKV: Thông báo mời chào giá

Đơn hàng: Cung cấp máy tính và một số thiết bị văn phòng

Số hiệu đơn hàng: 01-1303/2024.

Tải tài liệu đính kèm Tại đây