Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn – TKV: Mời khảo sát và báo giá

Gói thầu: Vật tư, thiết bị phục vụ sửa chữa lớn các hệ thống tổ máy số 2

Thư mời số 697/TM-CNPC ngày 21/5/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây