Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn – TKV: Mời khảo sát và báo giá

Gói thầu: Vật tư, thiết bị phục vụ Sửa chữa lớn Hệ thống kích từ tổ máy số 2 NMNĐ Cao Ngạn

Thư mời số 702/TM-CNPC ngày 21/5/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây