Công ty Nhiệt Điện Cao Ngạn – TKV: Mời khảo sát, báo giá dịch vụ

Gói cung cấp: mời khảo sát, báo giá dịch vụ Sửa chữa sự cố máy biến áp trường 2 hệ thống lọc bụi tĩnh điện ESP1

Số VB: 809/TM-CNPC ngày 04/6/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây