Công ty nhiệt điện Đông Triều – TKV: Văn bản mời báo giá

Đơn hàng: Cung cấp vật tư, thiết bị phục vụ sửa chữa, bảo dưỡng (lần 2)

Số VB: 1584/NĐĐT-KHVT ngày 04/6/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây