Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả -TKV: Thư mời giá báo giá vật tư sửa chữa lớn hệ thống khử khoáng dãy 2

Thư mời quan tâm báo giá vật tư “sửa chữa lớn Hệ thống khử khoáng dãy 2”

Số VB: số 1201/NĐCP-KHĐTVT

Tải tài liệu đính kèm Tại đây