Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả – TKV: Thư mời tham gia chào giá vật tư

Tên đơn hàng: Mua sắm vật tư Ống gió và bánh răng xích
Số hiệu đơn hàng: 77/ĐH-NĐCP
Thư mời chào giá số : 395/NĐCP-KHĐTVT

Tải tài liệu đính kèm Tại đây