Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả – TKV: Thư mời tham gia chào giá vật tư

Tên đơn hàng: Mua sắm Thiết bị điện

Số hiệu đơn hàng: 76/ĐH-NĐCP

Thư mời chào giá số : 397NĐCP-KHĐTVT

Tải tài liệu đính kèm Tại đây