Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả – TKV: Thư mời quan tâm báo giá lập dự án

Tên Dự án: Dự án đầu tư thay thế hệ thống lấy mẫu và phân tích tự động hơi-nước tổ máy số 2  NMNĐ Cẩm Phả

Thư mời báo giá số: 1182/NĐCP-KHĐTVT

Tải tài liệu đính kèm Tại đây