Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả – TKV: Thư mời quan tâm báo giá

Gói cung cấp:  “Dự án đầu tư thay thế các bộ làm mát xỉ đáy lò hơi số 2, số 3 và số 4 NMNĐ Cẩm Phả”

Thư mời chào giá: số 1186/NĐCP-KHĐTVT

Tải tài liệu đính kèm Tại đây