Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả-TKV: Thư mời quan tâm báo giá dịch vụ

Gói cung cấp: Tư vấn khảo sát, đánh giá các hệ thống trọng yếu và đề xuất các giải pháp cải tạo, nâng cấp các hệ thống/thiết bị cơ sở hiện trạng thiết bị tại NMNĐ Cẩm Phả.

Thư mời chào giá: số 1289/NĐCP-KHĐTVT.

Tải tài liệu đính kèm Tại đây