Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả -TKV: Thư mời giá báo giá vật tư sửa chữa lớn

Thư mời quan tâm báo giá vật tư “sửa chữa lớn hệ thống điều hòa trung tâm (Nhà hành chính)”

Số VB: số 1244/NĐCP-KHĐTVT

Tải tài liệu đính kèm Tại đây