Công ty nhiệt điện Cẩm Phả – TKV: Thư mời chào giá mua sắm vật tư số 247/NĐCP-KHĐTVT

Tên đơn hàng: Mua sắm vật tư phần Hóa: Điện cực, cảm biến

Số hiệu đơn hàng: 45/ĐH-NĐCP

Tải tài liệu đính kèm Tại đây