Công ty nhiệt điện Cẩm Phả – TKV: Thư mời chào giá lập dự toán mua sắm vật tư số 245/NĐCP-KHĐTVT

Tên đơn hàng: Mua sắm vật tư điện phục vụ sửa chữa

Số hiệu đơn hàng: 20/ĐH-NĐCP

Tải tài liệu đính kèm Tại đây