Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả – TKV: Thư mời chào giá lập dự toán

Tên đơn hàng: Mua sắm vật tư gia công chế tạo
Số hiệu đơn hàng: 81/ĐH-NĐCP
Thư mời chào giá số: 411/NĐCP-KHĐTVT

Tải tài liệu đính kèm Tại đây