Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả – TKV: Thư mời chào giá lập dự toán vật tư

Tên đơn hàng: Mua sắm Bơm hệ thống xử lý nước thải
Số hiệu đơn hàng: 98/ĐH-NĐCP
Thư mời chào giá số: 447/NĐCP-KHĐTVT

Tải tài liệu đính kèm Tại đây