Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả – TKV: Thư mời chào giá lập dự toán vật tư

Tên đơn hàng: Mua sắm vật tư phin lọc của hệ thống lọc dầu Karol
Số hiệu đơn hàng: 99/ĐH-NĐCP
Thư mời chào giá số: 443/NĐCP-KHĐTVT

Tải tài liệu đính kèm Tại đây