Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả – TKV: Thư mời chào giá cung cấp vật tư

Tên đơn hàng: Mua sắm vật tư kim khí
Số hiệu đơn hàng: 66/ĐH-NĐCP
Thư mời chào giá số: 444/NĐCP-KHĐTVT ngày 10/06/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây