Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả – TKV: Thư mời chào giá lập dự toán vật tư

Tên đơn hàng: Mua sắm vật tư phụ và các vật tư khác có liên quan
Số hiệu đơn hàng: 96/ĐH-NĐCP
Thư mời chào giá số: 442/NĐCP-KHĐTVT

Tải tài liệu đính kèm Tại đây