Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả – TKV: Thư mời chào giá lập dự toán mua sắm vật tư

Tên đơn hàng: Mua sắm các loại van dự phòng thiết yếu

Số hiệu đơn hàng: 71/ĐH-NĐCP

Số VB: 391/NĐCP-KHĐTVT ngày 27/5/2024 

Tải tài liệu đính kèm Tại đây