Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả – TKV: Thư mời chào giá lập dự toán mua sắm vật tư

Tên đơn hàng: Vật tư kim khí dự phòng thiết yếu

Số hiệu đơn hàng: 69/ĐH-NĐCP

Số VB: 390/NĐCP-KHĐTVT ngày 27/5/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây