Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả – TKV: Thư mời chào giá lập dự toán mua sắm vật tư

Tên đơn hàng: Mua sắm vật tư điện điều khiển phục vụ sửa chữa thường xuyên

Số hiệu đơn hàng: 49/ĐH-NĐCP

Số VB: 389/NĐCP-KHĐTVT ngày 27/5/2024 

Tải tài liệu đính kèm Tại đây