Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả – TKV: Thư mời chào giá cung cấp vật tư

Tên đơn hàng: Mua sắm vật tư Khớp giãn nở ống dẫn dòng
Số hiệu đơn hàng: 60/ĐH-NĐCP
Thư mời chào giá số : 405/NĐCP-KHĐTVT

Tải tài liệu đính kèm Tại đây