Công ty nhiệt điện Cẩm Phả – TKV: Mời báo giá vật tư lập dự toán

Mời báo giá vật tư lập dự toán Hệ thống điện một chiều (DC 1A,& DC 1B) nhà điều khiển trung tâm

Số VB: số 1196/NĐCP-KHĐTVT ngày 28/5/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây