Công ty nhiệt điện Cẩm Phả – TKV: Mời báo giá vật tư lập dự toán

Gói cung cấp: Mời báo giá vật tư lập dự toán Sửa chữa lớn hệ thống 0,4kV Tổ máy S1

Số VB: số 1198/NĐCP-KHĐTVT  ngày 28/5/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây