Công ty nhiệt điện Cẩm Phả – TKV: Mời báo giá vật tư lập dự toán

Mời báo giá vật tư lập dự toán Sửa chữa lớn hệ thống TSI/DEH/ETS Tổ máy S2

Số VB: số 1200/NĐCP-KHĐTVT ngày 28/5/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây