Công ty nhiệt điện Cẩm Phả – TKV: Mời báo giá vật tư lập dự toán

Mời báo giá vật tư lập dự toán Sửa chữa lớn Hệ thống DCS S2

Số VB: số 1208/NĐCP-KHĐTVT ngày 28/5/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây