Công ty nhiệt điện Cẩm Phả – TKV: Mời báo giá vật tư lập dự toán

Mời báo giá vật tư lập dự toán Sửa chữa lớn hệ thống 0,4kV tự dùng chung

Số VB: số 1209/NĐCP-KHĐTVT ngày 28/5/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây