Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả – TKV: Mời báo giá vật tư lập dự toán

Gói cung cấp: Sửa chữa lớn hệ thống điện 6,6 kV tự dùng chung

Số VB: số 1210/NĐCP-KHĐTVT ngày 28/5/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây