Công ty cổ phần Than – Điện Nông Sơn – TKV: Thông báo mời chào giá

Gói cung cấp: Cung cấp vật tư cho máy khoan HCR-1500 và máy gạt T180E phục vụ sang xuất năm 2024, đơn hàng: Mua sắm vật tư cho máy khoan HCR-1500 và máy gạt T180E phục vụ sản xuất năm 2024

Số hiệu VB: 830/V.NSCP-KĐV

Tải tài liệu đính kèm Tại đây