Công ty nhiệt điện Sơn Động – TKV: Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp

Gói cung cấp: Tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật nạo vét lòng hồ đập nước số 2 của Công ty nhiệt điện Sơn Động – TKV

Thông báo số: 1872/TB-NĐSĐ ngày 01/07/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây