Công ty nhiệt điện Sơn Động – TKV: Thông báo mời chào hàng cạnh tranh rút gọn

Thông báo số: 1898/TB-NĐSĐ ngày 03/07/2024

Nội dung:gói cung cấp: Sửa chữa công trình vật kiến trúc hỏng sau mưa bão của Công ty nhiệt điện sơn Động – TKV.

Tải tài liệu đính kèm Tại đây