Mời báo giá mua sắm 07 máy vi tính văn phòng

Tổng công ty Điện lực – TKV mời báo giá mua sắm 07 máy vi tính văn phòng.

Tải tài liệu đính kèm Tại đây