Công ty Nhiệt điện Sơn Động – TKV: Thư mời báo giá 

Nội dung công việc: Cung cấp vật tư, chuyên gia sửa chữa, bảo dưỡng biến tần quạt khói tổ 1,2 Nhà máy nhiệt điện Sơn Động;

Thư mời số 1631/TM-NĐSĐ ngày 04/06/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây