Công ty nhiệt điện Sơn Động – TKV: Phê duyệt dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp

Công ty nhiệt điện Sơn Động – TKV: Phê duyệt dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp: Trồng cây Tết đầu xuân năm 2024 của Công ty nhiệt điện Sơn Động – TKV

Số Quyết định: 289 /QĐ-NĐSĐ ngày 24/01/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *