Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn – TKV: Thông báo mời chào hàng

Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn – TKV: Thông báo mời chào hàng: Quan chắc môi trường tại NMNĐ Cao Ngạn và Bãi tập kết nguyên Vật liệu xã Cao Ngạn – TKV

Số hiệu CV: 153/TB-CNCP

Tải tài liệu đính kèm  Tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *