Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 – TKV: Thông báo mời chào hàng cạnh tranh

Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 – TKV: Thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói: Cung cấp dịch vụ đưa, đón CBCNV và thuê xe vận chuyển vật tư vào nhà máy và thuê xe 5 chỗ tự lái phục vụ điều hành SXKD 2024

Số hiệu: 168/TB-ĐN5

Tải tài liệu đính kèm Tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *