Công ty nhiệt điện Đông Triều – TKV: Thông báo mời báo giá

Gói công việc: Thẩm định vật tư phế liệu (lần 2).

Số CV: 1341/NĐĐT-KHVT ngày 15/5/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây