Công ty nhiệt điện Đông Triều – TKV: Thông báo mời báo giá

Sửa chữa bộ điều khiển khớp nối thủy lực quạt khói 1B.

Số VB: 1344/NĐĐT-KHVT ngày 15/5/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây