Công ty nhiệt điện Đông Triều – TKV: Thông báo mời báo giá

Hạng mục: Cung cấp dịch vụ đánh giá rủi ro cho Công ty nhiệt điện Đông Triều – TKV

Số VB: 947/NĐĐT-KHVT

Tải tài liệu đính kèm Tại đây