Công ty nhiệt điện Đông Triều – TKV: Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp

Đơn hàng: Cung cấp vật tư phục vụ sửa chữa hệ thống nước thô

Số VB: 988/TB-NĐĐT

Tải tài liệu đính kèm Tại đây