Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn – TKV: Thông báo Kết quả lựa chọn nhà cung cấp

Hạng mục: Quan trắc môi trường tại NM Nhiệt điện Cao Ngạn và Bãi tập kết nguyên vật liệu tại xã Cao Ngạn năm 2024

Số hiệu VB: 158/QĐ-CNPC

Tải tài liệu đính kèm Tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *